Roterende magneten

Een ontijzeringssysteem ontwikkeld voor brugvormende producten waarbij de roterende beweging van de magneetstaven het product verder richting de uitgang duwt. Bij reiniging worden de omhulsels pneumatisch uit de behuizing getrokken waardoor alle ijzerdelen van de magneetstaven worden verwijderd en buiten de behuizing worden gebracht.