Privacy policy

Bij het gebruik van onze website worden uw persoonlijke gegevens in principe niet verzameld. Voor zover op onze website worden persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres verzameld, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier of bij aanvragen, gebeurt dit op vrijwillige basis en met de toestemming van de gebruiker. Deze gegevens worden niet voor derden toegankelijk gemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Een analyse van deze gegevens vindt niet plaats. Uw gegevens worden alleen gebruikt binnen onze gemeenschappelijke contractuele betrekkingen. Dit gebeurt echter alleen wanneer u ons uw toestemming voor het betreffende gebruik geeft. We maken gebruik van technische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik en toegang door derden. Niettemin wijzen wij er nadrukkelijk op dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen.

Een sluitende bescherming van gegevens tegen de toegang door derden is niet helemaal mogelijk. U hebt het recht om informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Wij zijn verplicht om deze gegevens op uw verzoek te verwijderen. U hebt te allen tijde het recht de door ons opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen en het gebruik ervan met toekomstige werking te herroepen. Het gebruik van in het kader van de plicht tot publicatie van een colofon met contact- en bedrijfsgegevens van de aanbieder gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De site-exploitanten behouden zich nadrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen bij de ongevraagde toezending van reclame-informatie (bijvoorbeeld door spam-mails).