Elektromagneten

Elektromagneten bestaan in het algemeen uit een kern van (ferro)magnetisch materiaal, bijvoorbeeld weekijzer, waaromheen een spoel is gewikkeld. Zolang er een elektrische stroom door de spoel loopt is de kern magnetisch. Rondom een geleidende draad waar een elektrische stroom doorheen loopt, wordt een magnetisch veld opgewekt.