WEIGHING PLATFORMS

Weegplatformen voorzien met een terminal naar keuze om een specifieker weegdoel te bepalen. De verschillende terminals zijn HIER terug te vinden.